Viktig informasjon om Covid-19
Helseattest

Alt du trenger å vite om helseattester

Hva er en helseattest, og når trenger man det? Hvor får man tak i det, og hvor mye koster det? Det kan føles overveldende med så mange regler, og man vil jo gjerne få det gjort riktig. Men lurer du – så svarer vi, og her har vi samlet spørsmålene rundt helseattester vi mottar oftest.

En helseattest er et dokument som kartlegger din helsetilstand, og det er kun autoriserte leger som kan foreta og skrive ut dette. Den skal fungere som en objektiv vurdering av helsen din, som i enkelte tilfeller må ligge til grunn for å mestre ulike oppgaver eller situasjoner du står overfor.

Når trenger man helseattest?

Det enkleste svaret på dette er: Når du skal utføre en oppgave som krever en gitt helsetilstand for å bli gjennomført på en sikker måte. Attestene varierer i omfang etter hva formålet er. Jo større risiko ved utførelse av oppgaven som er forbundet med ditt eller andres liv og helse, desto strengere krav vil det bli stilt til helsen din. Da skal det for eksempel ikke være noen fare for tap av bevissthet eller nedsatt reaksjonsevne.

Typiske situasjoner som vil kreve en helseattest er søknader til arbeid eller studier, førerkort eller enkelte idretter. Ønsker du å jobbe som pilot, politi, offshorearbeider, sjømann, dykker eller som yrkessjåfør, vil dette være blant yrkene der du får beskjed om å fremvise helseattest i forkant.

Ved søknad om førerkort klasse B (lett kjøretøy) vil du ikke nødvendigvis trenge helseattest. Har du normalt god helse med godt syn og hørsel, og er uten sykdommer som kan ha innvirkning på kjøreevnen din, vil det holde med en egenerklæring som du fyller ut selv. Skal du derimot søke om førerrett til tyngre kjøretøy, utrykningskjøretøy, eller om du er over 75 år, vil du måtte trenge en helseattest i tillegg. Denne må ikke være eldre enn tre måneder gammel ved oppkjøring.

Du vil få opplyst i forkant om det vil være behov for en helseattest, og skulle du være usikker på noe, kan du alltids kontakte oss her.

Hvordan skaffer jeg en helseattest, og hva koster det?

Helseattest kan du få på dagen hos allmennleger ved private legesentre, eller ved å bestille time hos fastlegen din. Vær imidlertid obs på at enkelte typer attester krever at legen har autorisasjon for å skrive den. Dette gjelder f.eks for offshore- og sjømannsattester. Du må opplyse hva slags attest du skal ha, og du vil da få avsatt den tid som trengs for å utføre samtlige undersøkelser.

Det kan ta flere uker å få svar på aller prøvene som blir tatt, så det er nødvendig å være ute i god tid før fristen for innlevering av attesten løper ut. Dette gjelder spesielt dersom du har en sykdom eller tilstand som må utredes.

Prisen for en helseattest vil variere. Det vil komme an på hvor omfattende undersøkelsene som kreves for den aktuelle attesten er, og spennet kan ligge på alt fra 100kr til 3000kr.

I noen tilfeller vil prisen for attesten kunne dekkes av det offentlige eller av oppdragsgiver.

Ta kontakt med legesenteret for å få svar på hvor mye din attest vil koste deg, eller velg ønsket attest her.

Hva vil legen undersøke?

Legen vil undersøke en rekke aspekter ved helsen din. Akkurat hvilke undersøkelser som vil bli gjort vil avhenge av formålet med attesten. Typiske tester vil være syn, hørsel, lungefunksjon, hjerte- og karsykdommer, medisinbruk, diabetes, blodtrykk, demens, epilepsi, førlighet, psykiske lidelser og overvekt – for å nevne noe.

Hva må jeg tenke på før jeg skal ha en helseattest?

Det viktigste å huske på er å ta med legitimasjon, samt å få oversikt over hva du bruker av medisiner eller behandlinger. Ta i så fall med dokumentasjon fra tidligere leger og behandlere på dette. Ellers holder det at du er den du er.

Til syvende og sist er det mange ulike helseattester med forskjellige krav, og det er greit å sette seg inn i reglene rundt den helseattesten du trenger til ditt formål når det dukker opp.

Legene ved Oslo City Legesenter hjelper deg gjerne på rett vei, og svarer villig på alle spørsmål du måtte ha. Du kan også lese mer om tjenestene vi tilbyr rundt attester her.

Flere innlegg

Inngrodd tånegl

Betennelse og inngrodd tånegl

Hva er inngrodd negl (paronyki), neglrotbetennelse? Betegnelsen inngrodd negl forklarer tilstanden godt. Neglen vokser inn i huden ved siden av neglen og

Skroll til toppen