• Hjem
  • /Attest for arbeid og skole

Attest for arbeid og skole

Attester i forbindelse med f.eks arbeid og skolesøknader kan være varierende i omfang.
I enkelte tilfeller ved studier og arbeid i andre land kreves det svært omfattende helseattester, og ved slike tilfeller må attestene fremvises lege før det kan fastsettes en pris.

Disse omfattende attestene kan også stille krav til at det utføres spesielle typer prøver som må tas ved Fürst laboratorium som er lokalisert ca. 100 meter fra Oslo City Legesenter. Disse prøvene dekkes ikke av det offentlige, og pasienten selv eller oppdragsgiver må da betale.

I arbeid som krever attestasjon for at man ikke er bærer av MRSA eller smittsomme sykdommer, kan vi ved legesenteret utføre slike prøver og gi attest for dette.

Direkte timebestilling på nett!
Finn den timen som passer deg best.