Viktig informasjon om Covid-19

Attest for arbeid og skole

Kort ventetid for arbeid- og skolerelaterte attester hos erfarne leger i Oslo sentrum

Konsultasjon for attest

KR 1490,-

Inkluderer helseundersøkelse med de fleste typer prøver, tester og attestskriving. For noen få omfattende attester kan det medføre et tillegg i pris.

Attester i forbindelse med f.eks arbeid og skolesøknader kan være varierende i omfang.
I enkelte tilfeller ved studier og arbeid i andre land kreves det svært omfattende helseattester, og ved slike tilfeller må attestene fremvises lege før det kan fastsettes en pris.

Disse omfattende attestene kan også stille krav til at det utføres spesielle typer prøver som må tas ved Fürst laboratorium som er lokalisert ca. 100 meter fra Oslo City Legesenter. Disse prøvene dekkes ikke av det offentlige, og pasienten selv eller oppdragsgiver må da betale.

I arbeid som krever attestasjon for at man ikke er bærer av MRSA eller smittsomme sykdommer, kan vi ved legesenteret utføre slike prøver og gi attest for dette.

Legene svarer om attester for arbeid og skole

Hvilke yrker og utdanninger gis det attester for?

Helseattester kreves noen ganger forbindelse med skole og arbeid, oftere ved utenlandske organisasjoner og skoler/universiteter. For sjømannsattester og offshoreattester gjelder egne timetyper. 

Når det gjelder yrker vil det oftest være når det er risikoyrker som krever god fysikk (for eksempel politi, vektere, fengselsbetjenter), eller der det kan være for yrker med fare for eksponering mot farlige stoffer som kjemikalier eller asbest.

Gå til toppen

Kreves egne skjema for helseattester?

Ofte kreves det, ja. Eksempler kan være søknad til politiutdanning, vektere og fengselsbetjenter. Du bør ta med deg skjema eller finne frem til det riktige på nettsted for den aktuelle arbeidsgiver, skole eller det yrket det gjelder.

Gå til toppen

Hva inkluderer helseundersøkelsen?

Etter en samtale for svar på spørsmål i skjema gjøres det en legeundersøkelse av indre organer, syn, hørsel og i noen tilfeller nevrologisk undersøkelse. For noen er det nødvendig med fargesynstest og laboratorietester som EKG, spirometri og blod- og urinprøver som utføres i legesenteret.  Av og til må det henvises til eksternt laboratorium for spesielle blodprøver eller til røntgeninstitutt og spesialister dersom du har en eller annen tilstand som krever det.

Gå til toppen

Når får jeg helseattesten?

Du får den rett etter konsultasjonen dersom det ikke må henvises eksternt eller det må innhentes opplysninger fra fastlege eller spesialist. I slike tilfeller kan det ta lengre tid og utløse behov for flere konsultasjoner. Dersom du vet at du har en spesiell tilstand eller sykdom bør du derfor ta med deg dokumentasjon om dette, så ny som mulig, fra lege eller sykehus som har undersøkt og behandlet deg.

Gå til toppen

Hva bør man ta med til undersøkelsen?

  • Legitimasjon. Dersom du ikke har med noen form for ID, vil du risikere å bli belastet for time og uten å få attest.
  • Bruk briller fremfor linser slik at legen kan ta synsundersøkelse med og uten synskorrigering.
  • Journalpapirer dersom du har en kronisk lidelse, eller vært på sykehus for en akutt hendelse.
  • Dersom du vet på forhånd at du trenger attest fra optiker/øyelege, må du ta med attesten til legetimen.
  • Medisinliste: Legen trenger en liste over medisiner du bruker, også de som er skrevet hos andre leger.

Når vil det kunne medføre et tillegg i pris?

Enkelte helseattestskjemaer er meget omfattende og krever laboratorietester som koster ekstra. Se prislisten vår og dersom du ikke finner det du leter etter kan du ta med helseattestskjemaet og vise det i resepsjonen eller sende det per e-post for å få en forhåndspris.

I de aller fleste tilfeller vil vi kunne tilby helseattest for arbeid og skole til fast pris som vises på denne siden og i vår nettbaserte timebestilling.

Gå til toppen

Lege Finn Eliassen

Finn Eliassen

Allmennlege

Språk: Norsk og engelsk
Dr. Finn Eliassen er allmennlege og bedriftslege med lang erfaring. Han er også autorisert sjømann- og petroleumslege, og er grunnlegger av Oslo City Legesenter.
Lege Asma Abedin

Asma Abedin

allmennlege

Språk: Norsk, engelsk, bengali, urdu og hindi
Asma er allmennlege og bedriftslege. Hun har blant annet erfaring fra flere avdelinger på Oslo Universitetssykehus, samt arbeidserfaring som bedriftslege ved en større norsk bedrift i utlandet.
Lege Tony Ho

Tony Ho

allmennlege

Språk: Norsk, engelsk og vietnamesisk
Tony er allmennlege og bedriftslege og har erfaring fra flere sykehusavdelinger og legevaktarbeid. Han er også autorisert sjømann- og petroleumslege for sjømann- og offshoreattester.
Skroll til toppen