Viktig informasjon om Covid-19

Flylege / flymedisin

Godkjent flylege utfører flyattest for kabinpersonell/cabin crew (CCA), pilot klasse 2 - AFIS/HFIS/LAPL

Konsultasjon hos flylege for attest

KR 3290,-

Helseundersøkelse med alle nødvendige undersøkelser og registreringer for kabinpersonell/cabin crew, piloter klasse 2 og LAPL.

Vi utfører for øyeblikket kun undersøkelser for cabin crew og klasse 2.

Neste ledige time for sjømannsattest

Flylegen svarer på spørsmål om attester

Hva er flymedisin, og hvorfor kan ikke en fastlege utføre helseundersøkelsen?

En flylege er en lege med spesialistutdanning innen flymedisin. Flymedisin er et spesielt fagfelt om hvordan menneskets helsefunksjoner kan forandre seg under unormale, eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for i luftfart.

Hovedmålet er å fremme flysikkerhet og menneskelig effektivitet under påvirkning av stressfaktorer. Det kan for eksempel være lavt atmosfærisk trykk, stråling, vibrasjon, ekstreme temperaturer, oksygenmangel og akselerasjon/G-krefter. Andre sentrale fagområder innen flymedisin er seleksjonsmedisin, sanseapparatet, baromedisin og trykkfallsyke, forebyggende medisin, reisemedisin og hygiene, fysikk, fysiologi og psykologi.

Flymedisin vil bl.a kreve at legen har en spesialisttittel i et fagområde før en kan bli oppnevnt som flylege. Vår flylege, dr. Tony Ho er spesialist i allmennmedisin.

Les mer om flylege hos Luftfartstilsynet

Når trenger man flyattest?

Flyattest gjelder for alle som skal jobbe på fly, helikopter eller flytårn.

Attesten er et bevis på at man er helsemessig skikket til tjeneste, at man ikke lider av én eller flere medisinske tilstander som kan antas å bli forverret, og dette bidrar til å øke flysikkerheten. Man måler funksjonsnivået til flygeren/flygelederen/cabin crew, men også ut fra risiko for akutt hendelse som setter en ut av kraft til å utføre sine oppgaver.

For trafikkflygere (klasse 1), flygeledere (klasse 3) og privatflygere (klasse 2 og LAPL) er en legeattest nødvendig for at man kan føre luftfartøy.

For cabin crew gjelder en legeerklæring som kalles Cabin Crew Attestation (CCA) som er nødvendig for å kunne jobbe som kabinbesetning.
De helsemessige kravene er like i hele EU/EØS-området.

Gå til toppen

Hvilke typer helseattester for fly tilbys på Oslo City Legesenter?

Førstegangsundersøkelse og periodisk undersøkelse for:

 • Klasse 2 (Fly, Helikopter, Varmluftsballong, og Luftskip)
 • Cabin Crew/Kabinbesetning/Flyvert/Flyvertinne
 • AFIS (Aerodrome Flight Information Service)
 • HFIS (Helicopter Flight Information Service)
 • LAPL (Light Aircraft Pilot License), Seilfly og Ballong
Gå til toppen

Hva innebærer en flyattest - hvilke undersøkelser gjøres og hvordan foregår konsultasjonen?

Undersøkelsene som utføres hos flylegen består blant annet av:

 • Synstest og fargesynstest
 • Høyde, vekt og BMI
 • EKG
 • Vurdering av mental helse
 • Hørselstest,
 • Blodtrykk
 • Urinprøve og blodprøver

Helseundersøkelsen er omfattende og søkeren må fylle ut en egenerklæring om sin helse. Selv små plager som kan virke ubetydelig for den enkelte, kan ha betydning for medisinsk godkjenning. Du må derfor opplyse om alt fra små brudd eller operasjoner o.l.

Dette innebærer også at man må oppgi alle medikamenter man bruker fast eller av og til. Det gjelder også P-piller og alle tilstander der du måtte ta kontakt med helsetjenesten. Enkelte medikamenter er det ikke lov å bruke eller å ha med seg på flyet.

Man må være klar over at det kan være at legen konkluderer med at søkeren ikke kan få helseattest og at det da utstedes en udyktighetserklæring fordi man ikke tilfredsstiller helsekravene.

Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig med flere timeavtaler med legen for å få tatt en avgjørelse og man må da også må betale flere for dette med takster som avhenger av varighet av timeavtalene. I enkelte tilfeller kan det også være behov for utredninger og uttalelser fra spesialister, og i slike tilfeller må man selv oppsøke spesialist for dette, eventuelt med henvisning herfra. Slike undersøkelser må man eventuelt dekke selv og er ikke inkludert i våre priser.

Luftfartstilsynet kan ved svært alvorlige tilfeller av tillitsbrudd utføre sanksjoner der det vil føre til advarsel, tilbakekall av legeattest eller i grove tilfeller, politianmeldelse dersom det foreligger grunnlag for dette.

Gå til toppen

Hva bør man ta med til undersøkelsen?

 • Legitimasjon. Viktig! Dersom du ikke har med noen form for ID, vil du risikere å bli belastet for time og uten attest. Er du førstegangssøker hos oss, må ID-dokumentet scannes til journalsystemet. Ta med pass eller nasjonalt ID-kort.
 • Bruk briller fremfor linser slik at legen kan ta synsundersøkelse med og uten synskorrigering.
 • Journalpapirer om du er førstegangspasient hos oss, og dersom du har en kronisk lidelse, eller vært på sykehus for en akutt hendelse.
 • Medisinliste: Legen trenger liste over medisiner du bruker, også de som er skrevet hos andre leger.
 • Tidligere godkjent flyattest: Man blir vanligvis registrert inn i et journalsystem. For de som er nye hos oss og attesten utløper, er det lurt å ta den med til timen.
 • Vaksinekort: Det kan være nødvendig å medbringe vaksinekort dersom du skal jobbe i sørlige deler av verden eller world wide. Vi tilbyr også vaksinering, skulle det være et krav for ansettelse.

Gå til toppen

Forberedelser for å redusere behandlingstid

For å unngå forsinkelser i legens behandling av søknaden om helseattest er det viktig at man tar med seg mest mulig dokumentasjon om eventuelle forhold av betydning.

Ha medisinsk dokumentasjon fra undersøkelser som er foretatt siden forrige kontrollundersøkelse. Flygere er pliktig til å opplyse om alle medisinske eller helsemessige forhold til flylegen.

Det tilrådes at man får time for helseundersøkelse i god tid før utreise – spesielt dersom man vet at man har en eller annen tilstand eller sykdom. Dersom man tar bestiller time og blir undersøkt av flylege innen 45 dager fra utløpsdato vil man kunne få mulighet til å forlenge attesten fra samme dato og måned som forrige attest. Dersom det er tvil om avgjørelsen kan legen foreslå at det søkes om at det overprøves hos Luftfartstilsynet.

Det samme vil gjelde om søkeren fremsetter en klage til fagnemnda på legens avgjørelse. Legen er pliktig til å hjelpe søkeren med slik klagesak.

Hvis legen i undersøkelsen finner at helsekravene er tilfredsstilt får man med seg helseattesten med en gang.

Gå til toppen

Når vil man ikke kunne få flyattest?

 • Hvis man har hatt en akutt sykdom med en tilstand som krever en tidskarantene, eller deler av attesten blir begrenset med hensyn til stilling, funksjon, og gyldighetstid.
 • Hvis man bruker medisiner som ikke er tillatt for bruk på flyet.
 • Ved spesielle sykdomstilstander som ikke er blitt utredet fra relevant sekundærtjenestelinje (sykehus). Man må ha vært utredet til en grenspesialist før man kan få flyattest for enkelte helsetilstander.
 • Dersom flylegen ikke har tilstrekkelige opplysninger om helsetilstanden, eller det ikke foreligger en vurdering fra sykehusspesialist, må det tas en ytterligere utredning før flyattest gis.
 • Hvis man har en sykdom eller helsetilstand som er uforenlig med krav i forskriftene.

Gå til toppen

Hvor lenge varer en flyattest/legeerklæring?

Gyldighetstiden varierer:

 • For privat pilotlisens (Klasse 2): Maks 5 år. Er du over 40 år, varer den i 2 år. Er du over 50, varer den i 1 år.
 • LAPL: 5 år, 2 år hvis du er over 40 år.
 • Cabin Crew: 5 år.

Gå til toppen

Når får jeg flyattesten/legeerklæringen?

Flyattest/Legeerklæring får du av legen samme dag du fullfører time og legen har godkjent den. Du må ha attesten til enhver tid når du er om bord. Som regel ønsker arbeidsgiveren å få en kopi. Ved eventuelle tilsyn, er du pålagt å fremvise attesten.

Ved tvil om tilfredsstillelse av helsekravene kan man risikere at flylegen ikke utsteder attest fordi det er så kort tid til avreise til at saken ikke kan avklares.

Noen medisinske tilstander krever at Luftfartstilsynet tar en avgjørelse. Hvis du har en slik tilstand, vil flylegen henvise deg til Luftfartstilsynet.

Saksbehandlingen vil starte den dagen alle dokumentene er på plass. Sørg derfor at all nødvendig dokumentasjon er på plass slik at man ikke risikerer unødvendige forsinkelser. Hvis søknaden din mangler noe, vil den bli returnert til flylegen med informasjon om hva som mangler. Saksbehandlingstiden kan vare i mindre enn 3 uker (15 virkedager), men noen saker kan ta lengre tid hvis de er kompliserte. Det er lurt å søke i god tid før legeattesten din utløper.

Les mer om dette på Luftfartstilsynets nettsider

Gå til toppen

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har godkjent helseattest men har fått en endring i helsetilstanden før utløpsdato?

Ved nylig endring i helsetilstand, akutt sykdom, behov for operasjon eller liknende, har du meldeplikt eller varselplikt, og må være på land inntil du kan få oppsøkt flylege. Er du i tvil, kan du oppsøke flylege som din rådgiver.

Eksempler på endret helsetilstand:

 • Gjennomgått kirurgisk behandling
 • Graviditet
 • Påvist behov for briller eller kontaktlinser pga. Synsendringer
 • Innlagt på sykehuset på hvilket som helst grunnlag
 • Alle tilfeller av sykmelding er en klar indikasjon på at du ikke oppfyller helsekrav, og du har da alltid plikt til å avstå fra flyging med mindre tilstanden er vurdert av flylege.

Gå til toppen

Hva gjelder ved graviditet?

For gravide frem til uke 26, er flyging tillatt. Når det gjelder Cabin Crew er det frem til uke 16.

Dersom den gravide har følgende symptomer, skal hun anse seg selv som udyktig til å fly, og bør kontkate en flylege:

 • Balanseforstyrrelser eller svimmelhet
 • Høyt blodtrykk
 • Utslag på urinprøve (tegn på svangerskapsforgiftning)
 • Kvalme/oppkast
 • Lav blodprosent (hemoglobin 10 g/dl eller lavere)
 • Urinveisinfeksjon
 • Alle typer av vaginalblødning
 • Magesmerter

Gå til toppen

Fargeblindhet og flyattest

For å kunne bli en pilot må man har normalt fargesyn, men noen søkere med mild fargesvakhet kan bestå fargesynstesten.

Hvilken type og til hvilken grad av svakhet vil avgjøre om du skikket eller ikke.

Gå til toppen

Vår flylege

Lege Tony Ho

Tony Ho

FLYLEGE

Språk: Norsk, engelsk og vietnamesisk

Tony er allmennlege og bedriftslege og har erfaring fra flere sykehusavdelinger og legevaktarbeid. Han er også autorisert flylege, sjømann- og petroleumslege for flyattester, sjømann- og offshoreattester.

Skroll til toppen