Viktig informasjon om Covid-19

Offshoreattest

Autoriserte og erfarne petroleumsleger med kort ventetid for offshoreattest i Oslo sentrum

Konsultasjon hos petroleumslege
KR 1890,-

Konsultasjon hos petroleumslege for offshoreattest

Inkludert helseundersøkelse med alle typer prøver, tester og attestskriving.
Du kan også velge kombinert sjømann- og offshoreattest ved bestilling.

Ved Oslo City Legesenter er det kort ventetid for time hos autorisert petroleumslege for offshoreattest, og klinikken har utstyr for å gjennomføre alle de nødvendige testene som må tas.

Personer som skal reise til faste og flyttbare rigger, og som deltar i petroleumsvirksomheten, skal ha offshore helseerklæring. Fra 01.01.2014 ble det bestemt at kun petroleumsleger kan utstede slike helseerklæringer. Det er Fylkesmannen i Rogaland som har landsdekkende ansvar i saker som gjelder helse og hygiene i petroleumsvirksomheten til havs på den norske kontinentalsokkelen.
Det er altså fylkesmannen som forvalter regelverket for helsekravene som petroleumslegene arbeider etter.

Les også mer om ordningen om petroleumslege hos Fylkesmannen i Rogaland.

Offshoreattest

Direkte til petroleumslege

Finn ledig tidspunkt for offshoreattest med vår nettbaserte timebestilling.

Lege Finn Eliassen

Finn Eliassen

PETROLEUMSLEGE

Språk: Norsk og engelsk
Dr. Finn Eliassen er allmennlege og bedriftslege med lang erfaring. Han er også autorisert sjømann- og petroleumslege, og er grunnlegger av Oslo City Legesenter.
Lege Tony Ho

Tony Ho

PETROLEUMSLEGE

Språk: Norsk, engelsk og vietnamesisk
Tony er spesialist i allmennmedisin og bedriftslege. Han har erfaring fra flere sykehusavdelinger og legevaktarbeid, og er autorisert sjømann- og petroleumslege for sjømann- og offshoreattester.
Lege Asma Abedin

Asma Abedin

PETROLEUMSLEGE

Språk: Norsk, engelsk, bengali, urdu og hindi

Asma er allmennlege og bedriftslege. Hun har også autorisasjon som petroleumslege og sjømannslege, og har erfaring fra flere avdelinger på Oslo Universitetssykehus.

Autorisert petroleumslege

En autorisert petrolemslege har gjennomgått obligatorisk opplæring og bestått tilhørende eksamen.

Det er Fylkesmannen i Rogaland som sertifiserer petroleumsleger.

Helseundersøkelse for offshoreattest

Selve helseundersøkelsen som utføres i forbindelse med attest for offshorearbeidere kan deles inn i:

  • Egenerklæring
    Søkeren fyller ut et egenerklæringsskjema på forhånd som blant annet går på personalia, kjente lidelser, medikamenter og behandling.
  • Helseundersøkelse, gjennomgang og tester 
    Blant annet synsstyrke, synsfelt, fargesyn, hørsel, kliniske funn, psykisk, fysiske kapasiteter, tuberkulose, diagnostiske tester ved kliniske indikasjoner.
  • Helse/-udyktighetserklæring 
    Legen utsteder offshoreattest eller udyktighetserklæring.

Denne helseundersøkelsen er en kompleks undersøkelse der petroleumslegen sin oppgave er vurdere om personen er helsemessig og medisinsk skikket til å reise/arbeide offshore i henhold til helsekravene.

Dersom det oppdages indikasjoner på ting som avviker fra det som er helsekravene, vil petroleumslegen være nødt til å gjøre ytterlige utredninger, innhente informasjon fra fastleger og andre tidligere behandlere og eventuelt søke dispensasjon. Enkelte av disse tilfellene kan være svært omfattende, og ta flere dager. Slike tilfeller vil kunne føre til ytterligere kostnader, f.eks en ekstra konsultasjon eller ved en fast pris man blir enige om på forhånd.

Man må også være obs på at det blir sendt inn udyktighetserklæring dersom man ikke tilfredsstiller kravene.

Scroll to Top