Viktig informasjon om Covid-19

Sjømannsattest

Autoriserte og erfarne sjømannsleger i Oslo sentrum

Konsultasjon hos sjømannslege
KR 1990,-

Konsultasjon hos sjømannslege for sjømannsattest

Inkludert helseundersøkelse med alle typer prøver, tester og attestskriving.
Det er også mulig å velge kombinert offshore- og sjømannsattest ved bestilling.

Ved Oslo City Legesenter er det kort ventetid for time hos autorisert sjømannslege for sjømannsattest, og klinikken har utstyr for å gjennomføre alle de nødvendige testene som må tas.

I henhold til helseforskriften jf. «Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip», trenger alle som arbeider ombord på et skip (NOR/NIS) eller en type innretning som er flyttbar i en sertifikatpliktig stilling, helseattest fra en godkjent og autorisert sjømannslege.

Flyttbare oljerigger og andre typer flytende rigger kan også havne under denne forskriften.

Les mer om sjømannslegeordningen hos Sjøfartsdirektoratet.

Sjømannsattest

Direkte til sjømannslege

Finn ledig tidspunkt med vår nettbaserte timebestilling.

Autorisert sjømannslege

En autorisert sjømannslege er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre helseundersøkelser og treffe vedtak i samsvar med bestemmelser i helseforskriften.

Ordningen er ment for å sikre at arbeidstakere er helsemessig skikket til å arbeide til sjøs, og ikke lider av en medisinsk tilstand som kan utgjøre en fare for helse og sikkerhet for andre ombord.

Lege Finn Eliassen

Finn Eliassen

SJØMANNSLEGE

Språk: Norsk og engelsk
Dr. Finn Eliassen er allmennlege og bedriftslege med lang erfaring. Han er også autorisert sjømann- og petroleumslege, og er grunnlegger av Oslo City Legesenter.
Lege Tony Ho

Tony Ho

SJØMANNSLEGE

Språk: Norsk, engelsk og vietnamesisk
Tony er spesialist i allmennmedisin og bedriftslege. Han har erfaring fra flere sykehusavdelinger og legevaktarbeid, og er autorisert sjømann- og petroleumslege for sjømann- og offshoreattester.
Lege Asma Abedin

Asma Abedin

SJØMANNSLEGE

Språk: Norsk, engelsk, bengali, urdu og hindi
Asma er allmennlege og bedriftslege. Hun har også autorisasjon som sjømannslege og petroleumslege, og har erfaring fra flere avdelinger på Oslo Universitetssykehus.

Helseundersøkelse for sjømannsattest

Selve helseundersøkelsen som utføres i forbindelse med attest for sjømenn kan deles inn i:

  • Egenerklæring
    Søkeren fyller ut et egenerklæringsskjema på forhånd som blant annet går på personalia, kjente lidelser, medikamenter og behandling.
  • Tester
    Synsstyrke, synsfelt, fargesyn, hørsel, kliniske funn, fysiske kapasiteter, tuberkulose, diagnostiske tester ved kliniske indikasjoner.
  • Helse/-udyktighetserklæring
    Legen sender helse- eller udyktighetserklæring elektronisk via Altinn til Sjøfartsdirektoratet.

Denne helseundersøkelsen er en omfattende undersøkelse der sjømannslegen sin oppgave er vurdere om sjømannen er helsemessig og medisinsk skikket til å arbeide ombord på et skip i henhold til helsekravene.

Dersom det oppdages indikasjoner på ting som avviker fra det som er helsekravene, vil sjømannslegen være nødt til å gjøre ytterlige utredninger, innhente informasjon fra fastleger og andre tidligere behandlere og eventuelt søke dispensasjon. Enkelte av disse tilfellene kan være svært omfattende, og ta flere dager. Slike tilfeller vil kunne føre til ytterligere kostnader, f.eks ved ekstra konsultasjoner, eller en pris som man blir enige om på forhånd.

Man må også være obs på at det blir sendt inn udyktighetserklæring dersom man ikke tilfredsstiller kravene.

Scroll to Top