Viktig informasjon om Covid-19

HIV

Symptomer og behandling - Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Globalt regnes det med å være over 38 millioner mennesker som lever med HIV-viruset, mens over 35 millioner har dødd av det til nå. Til sammenligning er det cirka 5000 mennesker i Norge som lever med infeksjonen.

Antallet som smittes årlig har gått ned i Norge de senere årene og i 2017 ble det påvist 191 nye tilfeller. Globalt er heteroseksuell smitte det vanligste, mens dette er sjeldnere i Norge der det vanligste er seksuell smitte mellom menn. Viruset finnes i alle kroppsvæsker, mest i blod og sæd, lite i spytt, slim, tårer, svette og morsmelk.

Behandling med medikamenter er meget effektivt i å sette ned virusantallet, men helbreder ikke. Flere store studier har vist at HIV-smittede personer som er velbehandlet medikamentelt slik at virus ikke er påvisbart i blodprøve ikke smitter sine ubehandlete partnere. Dette er nå så veldokumentert at man mener slike velbehandlete pasienter ikke kan smitte andre i det hele tatt og at dersom alle som var smittet hadde vært mulig å behandle ville sykdommen være utryddet. Dessverre er dette naturligvis ikke mulig.

Det er flere meget lovende vaksiner under utprøving.

HIV - Symptomer og behandling

Direkte til lege og gynekolog

Finn ledig tidspunkt med vår nettbaserte timebestilling.

Symptomer på HIV

Symptomer på HIV vil hos inntil cirka 70 % av smittede vanligvis opptre mellom 2-4 uker og opptil 12 uker etter smitte. Det kan arte seg som lette allmennsymptomer med feberfølelse og mange vil ikke reagere på dette fordi man opplever det som en vanlig forkjølelse slik som alle pådrar seg fra tid til annen. Det kan ta opptil 8-10 år før viruset bryter ned immunforsvaret så mye at man utvikler alvorlig sykdom – AIDS.

Det er svært viktig å teste seg for dette med blodprøve hos lege. Det finnes hurtigtester der man får svaret med en gang, men disse er det dessverre få leger som har Disse er like sikre som de som legen sender til laboratorium og hvor svaret først kommer etter 2-3 dager.

Det finnes sikre hjemmetester som kan bestilles på internett og som koster cirka 200 kroner per test og man må da ta 3 tester, den siste 12 uker etter det mulige smittetidspunktet.

I Oslo kan man få enkelt og raskt få time ved Olafiaklinikken, som er en poliklinikk under Ullevål universitetssykehus og man kan velge å ta prøve anonymt.

Du kan også bestille time hos lege ved Oslo City Legesenter for HIV-test ved blodprøve som sendes til laboratorium.

Behandling av HIV

Behandling av HIV er i dag meget effektiv i å få ned virustallet slik at man ikke kan utvikle sykdom og heller ikke smitte andre. Det kommer stadig nye forbedrede medikamenter på markedet. Behandling er gratis og det samme er forebyggende tablettbruk (PrEP), det vil si medikament man tar fra 2-24 timer før sex eller eventuelt for daglig, forebyggende effekt ved kontinuerlig risiko. Dette er noe man må diskutere med legen og som man henvises til sykehuspoliklinikk for. I Oslo henvises slik behandling til Olafiaklinikken.

Man kan også få behandling straks etter mulig smitte (PEP) og må da starte innen 48 timer og ta tabletter i 28 dager.

PrEP = PreEksponeringsProfylakse

PEP = Post EksponeringsProfylakse

Les også

NIPT-test - Oslo City Legesenter

NIPT-test

Panorama® NIPT – Endelig i Norge! NIPT er nå tilgjengelig for alle gravide hos Oslo City Legesenter, i samarbeid med FAM. Les mer om NIPT ved Oslo City Legesenter her 01.07.2020 ble bioteknologiloven endret, og det ble blant annet bestemt

Les mer »

Koronavirus (Covid-19)

Viktig informasjon! Har du luftveissymptomer? Da ønsker vi gjerne at du bruker munnbind, og du kan få utdelt i resepsjonen vår hvis du ikke har med selv. Gå til timebestilling Spørsmål og svar i forbindelse med den pågående situasjonen rundt

Les mer »
Skroll til toppen