Hudkreft

Basalcellekreft og plateepitelkreft

De vanligste formene for hudkreft, i tillegg til føflekkreft, er basalcellekreft (basal cell carcinoma) og plateepitelkreft (squamosous cell carcinoma). Begge kreftformene kan i utgangspunktet utvikle seg fra solskadet hud (aktiniske keratoser), det vil si hud som har vært utsatt for mye sol men kan også oppstå på helt frisk hud (de novo).

Du kan lese mer om føflekkreft her.

Årsak til hudkreft og forebygging

Man anslår at hele 90% av hudkrefttilfellene kan relateres til UV-stråling fra sol og solarium.

De viktigste årsakene til utvikling av både plateepitel- og basalcellekreft er altså at huden har vært eksponert for mye sol. Med økende alder og UV-stråling (ultrafiolette stråler fra sol eller solarium) i huden øker sjansen for utvikling av hudkreft, eller forstadier til hudkreft (solskader). Andre faktorer er lys hud (hudtype I), langvarig bruk av immundempende medikamenter (f.eks organtransplanterte pasienter) og arvelig tilstander (f.eks Gorlin Goltz syndrom). Flere observasjonsstudier har vist at du reduserer betraktelig risikoen for hudkreft med å bruke konsekvent solbeskyttelse og høy solfaktor. Sjekker du huden din regelmessig så forebygger du og oppdager eventuell tidlig hudkreft som kan behandles effektivt. En god prognose henger sammen med en tidlig diagnose.

Det viktigste man kan gjøre for å forebygge hudkreft er å ha gode solvaner og unngå bruk av solarium! Les mer om solvaner hos kreftforeningen.

Vi tilbyr deg en grundig og nøye vurdering hos vår erfarne hudlege, eventuelt fjerning med et fint kosmetisk resultat og en god oppfølging fremover. Har du en gang fått diagnostisert en eller annen form for hudkreft øker sannsynligheten for at du får tilleggsforandringer.

Symptomer og tegn til hudkreft

Du skal generelt være oppmerksom på endringer i huden. Her er de vanligste symptomene på basalcelle- og plateepitelkreft:

  • Sår i huden som ikke gror og blør lett
  • Kviselignende fra hudfarget til rødlig hudfortykkelse med kløe/ubehag
  • Hudfargede til misfargede knuter i huden som vokser
  • Eksemlignende utslett med skorper som faller av og dannes på nytt og er delvis smertefulle

Det er viktig å merke seg at disse plagene også kan være tegn på andre tilstander enn kreft, men at dette er plager man bør være oppmerksom på, og få undersøkt.

Les mer om hudkreft hos Kreftforeningen og Euro Melanoma