Aktinisk keratose

Solar keratose

Aktinisk keratose (solar keratose) skyldes skader i huden av UV-stråling, og er et godartet svulstvev. Dette er hudforandringer som gjerne viser seg i små, lett rød- eller gulaktige flekker som ofte er skjellende. Overflaten er gjerne litt ru, og forandringene viser seg som oftest på solutsatte flater. Aktinisk keratose kan gå tilbake av seg selv hvis man unngår UV-eksponering, men den kan også utvikle seg til hudkreft (plateepitelkreft).

Forekomst

Aktinisk keratose oppstår som oftest hos personer som har vært eksponert for sterkt sollys over flere år, og mer enn 80% av de aktiniske keratosene oppstår på hudområder som er mest utsatt for sollys. Hodet, halsen, underarmene og hendene er vanlig. Med økende alder øker sannsynligheten, og det viser seg hyppigere hos menn og personer med lys hud.

Symptomer

Typiske symptomer på aktiniske keratoser:

– Én eller flere rødlige eller grå- til gulbrune, tørre, skjellende hudforandringer
– Diameter 0,1 – 2,5 cm
– Oppstår gjerne på områder som utsettes for sol; hånd, ansikt, arm, hals, hodet
– Kan ofte være enklere å kjenne enn å se (ru overflate)

Kreftrisiko

Selv om de fleste tilfeller ikke utvikler seg til kreft, kan aktinisk keratose utvikle seg til plateepitelkreft. Det er rapportert at opptil 60% av alle tilfeller med plateepitelkreft i huden utvikler seg fra aktiniske keratoser.

Behandling

Det aller viktigste er å ikke utsette seg for ytterligere solskader. Bruk solkrem med høy faktor, og området som er skadet bør helst være skyggelagt (f.eks hodeplagg). Det finnes ulike former for behandling av aktiniske keratoser:

– Lokalbehandling med kremer
– Frysebehandling med flytende nitrogen
– Fotodynamisk behandling (PDT).
PDT-behandling er en effektiv metode som kan brukes ved alle typer aktiniske keratoser, og som gir et godt kosmetisk resultat.
– Kirurgi kan være aktuelt ved spesielle forandringer eller ved behov for vevsprøve.

Illustrasjon for plateepitelkreft

Illustrasjon for plateepitelkreft

Aktinisk keratose

Foto: Aktinisk keratose