Priser og bestilling

Kort ventetid hos spesialist i hudsykdommer

Konsultasjon hudlege
NOK 1280

Konsultasjon hos hudlege

Samtale, undersøkelse og kartlegging.
Se egen prisliste for prøver og behandlinger under.

Direkte timebestilling på nett!

Kontrolltime hudlege
NOK 980

Konsultasjon hos hudlege

Gjelder kun kontroll av tidligere vurdering innenfor 12 måneder.
Se egen prisliste for prøver og behandlinger under.

Direkte timebestilling på nett!

Totalpris for behandlinger

Dette er totalpriser for behandlinger ved hudlege hos Oslo City Legesenter.
Konsultasjonshonorar er inkludert i prisene under. Les mer om behandlingene
Barn under 16 år uten følge av foresatte må ha skriftlig samtykke før en behandling kan iverksettes.

Prøvetaking – kr 200
Gjelder blodprøver, vevsprøver etc. Denne prisen gjelder uavhengig av antall prøver, slik at totalprisen for tillegget ikke overskrider kr 200.

Kirurgi kropp – kr 1600 – 2500
Kirurgisk eksisjon / fjerning på kropp. Prisen avhenger av antall og omfanget av føflekker, kuler etc. som skal fjernes.
Én føflekk/kul etc. vil normalt koste kr 1600-2000. Flere føflekker/kuler etc. og ved dypere/større kirurgi vil prisen være kr 2000-2500. Dersom antallet eller omfanget er så stort at det krever flere behandlinger, avtales dette individuelt.

Kirurgi ansikt – kr 1800 – 2500
Kirurgisk eksisjon / fjerning i ansikt. Noe høyere pris i ansikt enn på kropp pga. strengere krav til presisjon.
Prisen avhenger av antall og omfanget av føflekker, kuler etc. som skal fjernes.
Dersom antallet eller omfanget er så stort at det krever flere behandlinger, avtales dette individuelt.

Overflatebehandling – kr 1600 – 2000
Shaving, curretage. Avhenger av antall og omfang. Dersom antallet eller omfanget er så stort at det krever flere behandlinger, avtales dette individuelt.

Cryo / frysing – kr 1600 – 2000
Pris avhenger av omfang og tidsbruk. Avtales med behandler.

Vortebehandling – kr 980 – 1280
Kr 1280 ved førstegangskonsultasjon, deretter kr 980 ved kontrolltimer.

Kortisoninjeksjoner – fra kr 1280
Dersom det er nødvendig at du kommer tilbake for gjentatte behandlinger, betaler man kun for kontrolltime.

Allergiutredning – kr 1400 – 1600
Krever som oftest kontrolltime der resultater leses av.

Dermaroller
kr 3500 pr. behandling.

PDT / fotodynamisk behandling – fra kr 1600
1 felt – kr 2600 (lampe)
2 felt – kr 3600 (lampe)
3 felt – kr 4600 (lampe)
Dagslysbehandling – kr 1600 – 1800
Krever riktige værforhold.