Viktig informasjon om Covid-19
BMI

Hva er BMI og hvordan måler du det?

Vekt er et tema som er langt mer komplisert enn et tall på badevekten. Det er heller ikke lett å orientere seg og forstå mengdene med informasjon som finnes på dette feltet. Hva er for eksempel BMI – som det ofte prates om og refereres til? Her får du en god og enkel innføring i hva BMI er, og hvordan man måler det.

I forbindelse med temaet vekt hører vi mye om kroppspress, og det omtales som regel i svært negative ordelag. Som en motreaksjon på dette får vi beskjed om at «du er god nok som du er». Det er sant, og kroppspress vil alltid være negativt. Kunnskap om kropp og helse er derimot noe annet. Overvekt er nemlig først og fremst helsefarlig, og målemetoden «BMI» skal hjelpe deg på vei for å kartlegge om du lider av dette.

Hva er BMI?

BMI er en forkortelse for Body Mass Index, eller kroppsmasseindeks på norsk (KMI). Indeksen beskriver forholdet mellom en persons høyde og vekt. Dette er en offisiell måleenhet som brukes for å gi en indikasjon på hvorvidt du er undervektig, normalvektig, overvektig eller har fedme. Dette brukes til å vurdere risikoen for å utvikle sykdom som følge av under- eller overvekt. BMI som målemetode gjelder for menn og kvinner over 18 år. Det er andre verdier som gjelder for barn og unge. Ta kontakt med helsepersonell for nærmere opplysninger og hjelp til å vurdere barn i vekst.

Slik måler du BMI

For å regne ut din BMI benytter du deg av denne formelen:

Her gir vi deg et eksempel:

Er du 175 høy og veier 65 kg, vil regnestykket bli slik:

65 / (1,75 x 1,75) = 21,2

Fremgangsmåte:

Gang høyden din med seg selv. Husk at dette skal være i meter.
Deretter deler du kroppsvekten din på svaret du fikk.

Tallet du får er din BMI. 

Vurder deretter BMI opp mot den internasjonale skalaen, utviklet av WHO (verdens helseorganisasjon). Denne skalaen ser slik ut:

Undervekt – Under 18,5

Normal vekt – 18,5 – 24,9

Overvekt – 25 – 29,9

Fedme – Over 30

Videre kategoriseres fedme inn i tre grader:

Fedme grad 1 – 30 – 34,9

Fedme grad 2 – 35 – 39,9

Fedme grad 3 – Over 40

Sykdomsrisiko relatert til høy BMI

Ifølge Verdens helseorganisasjon er det knyttet sykdomsrisiko til både under- og overvekt. Undervekt vil kunne føre til en rekke helseproblemer, mens overvekt og fedme gir blant annet økt risiko for å utvikle diabetes type 2.

Andre plager eller tilstander knyttet til overvekt og fedme inkluderer hjerte- og karsykdommer, benskjørhet, slitasjegikt, enkelte typer kreft, tidlig død, søvnapné og høyt blodtrykk.

Skiller ikke på fett og muskler

BMI er ment som en veileder. Det er nemlig mange faktorer som kan påvirke resultatene. Derfor er det viktig å ikke se seg blind på tallene.

Fordi BMI ikke skiller mellom muskel- og fettmasse vil veltrente og sunne mennesker kunne slå ut som overvektige på BMI-skalaen. Derfor er det viktig å se BMI i en større sammenheng. Du bør i tillegg måle livvidden og gjennomføre tester som kolesterolnivå og blodtrykk hos legen.  

Det er ikke gitt at du er sunn og har god helse selv om du har en BMI som tilsier at du er normalvektig. Hvis alt fettet på kroppen er konsentrert rundt magen og rundt indre organer, er dette farligere enn om du har en litt forhøyet BMI med fett jevnt fordelt på kroppen. BMI gir altså ikke et godt nok svar i seg selv.

På bakgrunn av dette anbefaler vi at du også tar en generell vurdering av helsetilstanden din. Hvor aktiv er du, hvor sterk er du og hvordan er kostholdet ditt? Er du usikker, er vi behjelpelige med å svare på spørsmål, vurdere om du bør gjennomføre livsstilsendringer og hvordan du kan få en bedre helse.

Flere innlegg

Inngrodd tånegl

Betennelse og inngrodd tånegl

Hva er inngrodd negl (paronyki), neglrotbetennelse? Betegnelsen inngrodd negl forklarer tilstanden godt. Neglen vokser inn i huden ved siden av neglen og

Skroll til toppen