Hva er normalt blodtrykk?

Høyt blodtrykk
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Et sunt blodtrykk er helt avgjørende for at vi skal opprettholde normal kroppsfunksjon og et godt
liv. Spørsmålet er: hva er et normalt blodtrykk, og hvordan kan man vite om man har det?

Kjenner du deg noen ganger svimmel når du reiser deg litt fort? Eller kanskje du blør neseblod ofte? Begge deler er symptomer som kan tyde på for lavt eller høyt blodtrykk. Likevel er det mange faktorer som spiller inn på hva som er et normalt blodtrykk for hver enkelt av oss. Her er en innføring i hva blodtrykk er, og hvordan du kan identifisere om blodtrykket ditt er innenfor normalen.

Hva er blodtrykk?

Når hjertet pumper blod fraktes det ut i arteriene, eller blodårene som det blir kalt på folkemunne. I denne prosessen oppstår det et trykk av blod mot arterieveggene. Trykket er på det høyeste når hjertet trekker seg sammen, og på det laveste når hjertet hviler mellom slagene. Dette er også kjent som det systoliske blodtrykket (overtrykk) og det diastoliske blodtrykket (undertrykk). En blodtrykksmåler vil måle disse to tallene og gi deg forholdet mellom det høyeste og laveste trykket arteriene dine vil oppleve.

Det regjerer en hovedregel om at et normalt blodtrykk for voksne ligger på 120/80. 120 beskriver det systoliske trykket, og 80 beskriver det lave diastoliske trykket. Likevel er det litt for enkelt å bare anslå ett blodtrykk som det eneste riktige. Nedenfor vil du derfor se en mer utfyllende tabell for gjennomsnittlig blodtrykk i ulike aldersgrupper.

Alder Gjennomsnittlig
blodtrykk kvinner
Gjennomsnittlig
blodtrykk menn
20-29 120/70 135/72
30-39 120/73 130/77
40-49 128/78 135/83
50-59 138/82 140/86
60-69 149/84 149/87
70-79 160/85 154/86
80-89 165/86 156/84

Kilde: fhi.no

Har du kontroll på ditt blodtrykk?

Våre dyktige allmennleger hjelper deg med måling og veiledning ved høyt blodtrykk.
asmafinntonyopt

Mange påvirkningsfaktorer

Et blodtrykk skal alltid måles under rolige og stabile omstendigheter. Årsaken til dette er at et blodtrykk vil kunne svinge relativt kraftig gjennom dagen og hva slags situasjon du befinner deg i. Alt fra humør, sykdom, aktivitet, om du er kald eller varm, om du må på toalettet, og faktisk bare det å snakke mens du måler blodtrykket kan gi en unøyaktig måling. Er det mistanke om høyt blodtrykk er man derfor nødt til å ta flere målinger før man får stilt en diagnose.

Ved lavt blodtrykk vil man i større grad avdekke tilstanden fordi symptomene er tydelige, som for eksempel hyppige besvimelser og svimmelhet. Selv om årsakene til lavt blodtrykk som regel er ufarlige og forbigående anbefales det at man oppsøker lege dersom dette er et tilbakevendende problem.

Symptomer på høyt blodtrykk

Et blodtrykk betegnes som høyt dersom det viser 140/90 eller mer. Høyt blodtrykk øker dødeligheten og risikoen for hjerte- og karsykdommer, kreft og nyresvikt. Det er derfor en tilstand som må behandles.

Å oppdage at man har høyt blodtrykk uten at det blir målt hos lege, er sjeldent da symptomene er få. I ekstreme tilfeller vil du kunne oppleve kvalme, tretthet, synsforstyrrelser, hodepine eller neseblod.

Årsaker og behandling for høyt blodtrykk

Årsakene til høyt blodtrykk kan være flere. Det mest vanlige er en usunn livsstil eller sykdom.  Hos unge jenter kan også hormoner som finnes i noen p-piller ha en innvirkning. Legen vil alltid foreta en grundig helhetsvurdering av situasjonen og sykdomshistorikken til pasienten før det skrives ut medisiner mot høyt blodtrykk.

Ved høyt blodtrykk relatert til sykdom, vil man behandles med medisiner og få tett oppfølging. Ved livsstilsrelatert forhøyet blodtrykk, vil behandlingen i stor grad basere seg på forebyggende tiltak, som for eksempel å legge om livsstilen. Ting som å slutte å røyke, kutte saltholdig mat, lavere alkoholforbruk, økt fysisk aktivitet og et roligere liv uten for mye stress, er gode metoder for å senke blodtrykket. Legen din vil i enkelte tilfeller skrive ut blodtrykksmedikamenter dersom dette anses nødvendig, og inntil målingene viser forbedringer.

Under graviditet vil et forhøyet blodtrykk kunne indikere svangerskapsforgiftning, og målinger vil derfor foretas jevnlig under hele svangerskapet.

Bestill time til en undersøkelse om du er usikker

Er du sunn og frisk er det ingen grunn til å mistenke at du skal ha problemer med blodtrykket. Er du likevel usikker, er det unødvendig å vente lenge med å få svar. Bestiller du time hos Oslo City Legesenter vil du kunne få time på dagen hos våre dyktige leger. Ta kontakt med oss i dag!

Flere innlegg

Angst

Hva er angst?

Frykt er en viktig del av menneskers overlevelsesmekanisme, og er verken uvanlig eller farlig. Det er når frykten blir til angst, at

Rull til toppen