Viktig informasjon om Covid-19
Høyt blodtrykk

Hva er normalt blodtrykk?

Man merker ikke at blodtrykket er høyt før det har nådd farlige nivåer og det kan da dreie seg om hodepine, trykkfølelse i hodet og svimmelhet. Man kan altså ikke selv vite om blodtrykket er normalt, og dette må måles helst hos en lege med kvalitetssikret utstyr. Høyt blodtrykk (hypertensjon) kan være fatalt og tilstanden blir derfor i den engelskspråklige verden ofte omtalt som «The Silent Killer».

Definisjon av normalt blodtrykk

Hva som er normalt blodtrykk blir bestemt ved enighet blant hjertespesialister verden over i kongresser og spesialistorganisasjoner etter gjennomgåelser av enorme mengder statistikker og forskningsartikler. Statistikker viser sammenhengen mellom blodtrykksnivåer og utvikling av relaterte sykdommer, evt. med døden til følge.

Blodtrykk hos mennesker har i mange år vært definert som normalt opp til 140/90. Over dette har man høyt blodtrykk- eller hypertensjon i legespråk.

USA er generelt det ledende landet innen forskning og der har man nå valgt å definere normalt blodtrykk til 130/80 etter nyere forskning (SPRINT-studien). Her i Norge holder vi oss fortsatt til 140/90 med henvisning til store hjerte-karundersøkelser blant annet utført her i landet.

Selv om statistikker viser at det er økende gjennomsnittlige blodtrykk med økende alder er det ikke slik at høyere trykk enn 140/90 er akseptabelt ved høyere alder. De nye retningslinjene i USA skiller ikke, som tidligere var vanlig, mellom blodtrykksnivå før og etter 65 år, men har samme grense for høyt blodtrykk for alle aldersgrupper.

Som en generell regel har man ansett 120/80 for å være et normalt blodtrykk fordi statistikker viser lavest forekomst av relatert sykdom til dette nivået eller lavere. På samme måte som at det for BMI kan angis statistisk at det er ett nivå-område som gir lavest relatert sykdomsforekomst: BMI 21-22.

Les videre hvis du ønsker å vite mer om hva tallene betyr, årsaker til høyt blodtrykk og behandling.

Har du kontroll på ditt blodtrykk?

Våre dyktige allmennleger hjelper deg med måling og veiledning ved høyt blodtrykk.
asmafinntonyopt

Hva betyr tallene?
Mange vil lure på hva tallene for angivelse av blodtrykk betyr og det skal vi forklare.

Det er først og fremst ikke en brøk! Det er bare angivelse av tallene for de to blodtrykksmålingene som er viktige, nemlig det høyeste nivået og det laveste nivået. Disse trykkene kalles henholdsvis det systoliske og det diastoliske blodtrykket.

Det høyeste, foran streken, er når hjertet pumper friskt, oksygenrikt blod med stor kraft ut gjennom de sterke blodårene som kalles arterier og som ligger dypest og beskyttet i kroppen. Det laveste av de to tallene, bak skråstreken, er blodtrykket mellom hjerteslagene, når hjertet er avslappet og mottar det brukte blodet fra venene, som er tynnere og ligger overfladisk i kroppen – det er de man ser som blåfargete under huden på håndbaken.

Årsaker til høyt blodtrykk

Blodtrykket varierer svært i løpet av døgnet. Det kan bli meget høyt under store fysiske og psykiske påkjenninger og meget lavt om natten i dyp søvn.

Det er det gjennomsnittlige trykket mot arteriene som er av størst betydning og for å finne dette må man ha kontinuerlig blodtrykksmåling over ett helt døgn, 24-timers blodtrykksmåling med et lite blodtrykksapparat man låner av legen og har på seg dag og natt. (På engelsk ABMP – Ambulant Blood Pressure Monitoring).

Oslo City Legesenter var blant de aller første i Norge til å tilby denne typen blodtrykksmåling som ble tilgjengelig etter at PC-er kom i bruk på slutten av 1980-årene, da et stort antall målinger kunne digitaliseres og fremstilles grafisk.

Hva som er årsaken til høyt blodtrykk (hypertensjon) er i 90 % av tilfellene ukjent, men regnes for å være genetisk utløst og det vil ofte være slik at andre i familien også på ett eller annet tidspunkt i livet får økende blodtrykk.

De resterende 10 % kan skyldes sykdomsprosesser eller overvekt. Legen må alltid ta blodprøver for å finne ut av dette, for eksempel måle hormoner, inkludert blodtrykksregulerende stoffer og stoffskifte, samt måle BMI, midjemål og kolesterol- og blodsukkerverdier. Ved Oslo City Legesenter sørger vi alltid for at pasienten får tatt CT-bilder av nyrearteriene, da det i sjeldne tilfeller kan være forsnevringer i arteriene her som er årsak og hvor det vil kunne være direkte farlig å bare starte medikamentbehandling uten denne diagnosen. 

Over hele verden er det nå økende gjennomsnittlig BMI i befolkningene på grunn av den mye større tilgjengelighet av energirik (kalori-rik) mat samtidig med økende fysisk inaktivitet fordi man sitter og ligger størsteparten av døgnet. Man transporteres i biler eller med offentlig transportmidler og man sitter stille foran dataskjermer, TV og smarttelefoner både i arbeid og fritid. En revolusjon i menneskehetens historie som startet for alvor da PC-er og mobiltelefoner ble tilgjengelige for alle – altså bare de siste 30 årene av flere 100 000 års utviklingshistorie.

Derfor er også legens aller første tiltak ved høyt blodtrykk som kan tenkes å ha med overvekt og fysisk inaktivitet å gjøre å henstille til pasienten om å tilpasse kalori-inntaket til behovet, det vil si livsstilstiltak som å spise sunnere og bevege seg mer.

Behandling av høyt blodtrykk

Dersom det ikke er mer å hente på området fedme og mosjon og det ikke påvises annen sykdom som årsak, kan man starte med medikamenter. Disse er nesten alltid svært effektive i liten dose – ofte bare én liten tablett om kvelden. Hos noen kan det være gjenstridige blodtrykk og være nødvendig med tillegg av flere blodtrykksmedikamenter i liten dose. Man velger oftest heller flere medikamenttyper i lav dosering enn å øke én type i høye doseringer fordi det da viser seg å være mindre bivirkninger.

Blodtrykksmedikamenter har reddet utallige liv og vært med på å gi den dramatiske økningen i menneskehetens levealder de siste tiårene. De har også ført til at utallige mennesker har sluppet å sitte med lammelser på grunn av blodpropper i hjernen eller store funksjonshemninger på grunn av skader på hjertet og blodåresystemene og andre indre organer.

Legen vil alltid gjøre en helhetsvurdering (holistisk) av pasientens risiko ved vurdering av mange parametere før man starter medikamentell behandling: alder, vekt, familieforekomst av sykdom, kolesterol, blodsukker, fysisk aktivitet, røyking, alkohol, annen medikamentbruk.

Viktig med måling av blodtrykket

Man ser fra tid til annen at offentlige institusjoner og leger uttaler at man ikke trenger å gå til lege uten at man føler seg syk. Dette vil de fleste innse ikke er riktig når man setter seg inn i hva livsstilssykdommer (metabolsk syndrom) egentlig dreier seg om.

Så dersom du vil være sikker på at du er frisk og kan stole på såkalte forebyggende tiltak bør du snarest sjekke dine verdier for blodtrykk, kolesterol og blodsukker blant annet.

Velkommen til en grundig helseundersøkelse i Oslo City Legesenter for deg selv eller en du er glad i.
Vi har dyktige allmennleger som tilbyr grundig utredning. Se priser og direkte timebestilling her.

Det koster så lite og kan komme til å vare et langt liv ut!

Flere innlegg

Inngrodd tånegl

Betennelse og inngrodd tånegl

Hva er inngrodd negl (paronyki), neglrotbetennelse? Betegnelsen inngrodd negl forklarer tilstanden godt. Neglen vokser inn i huden ved siden av neglen og

Skroll til toppen