Viktig informasjon om Covid-19
Offentlig vs privat helse

Offentlige og private legetjenester – hva er forskjellen?

Hvorfor velger noen å benytte seg av private legetjenester når alle har sin egen fastlege? Svaret vil i stor grad variere etter hvem du spør. Ofte er det personlige synspunkter som ligger til grunn, andre ganger rent praktiske årsaker. Her får du en enkel innføring i hovedforskjellene mellom offentlige og private legetjenester.

Fra tid til annen opplever alle å bli syke eller få et helserelatert problem. Man trenger å bli undersøkt av en lege, og som innbygger i Norge har man da to valg. Man kan enten oppsøke fastlegen sin, eller gå til en privat klinikk. Men det er ikke alltid like enkelt å vite hva man bør velge.

Slik fungerer fastlegeordningen

I 2001 ble fastlegeordningen innført i Norge som en ny måte å systematisere legetjenester på i det offentlige. Denne ordningen gjør kommunene ansvarlig for at alle innbyggerne får den hjelpen de trenger dersom de skulle bli syke.

Allmennpraktiserende leger inngår en avtale med kommunen om å bli en del av fastlegeordningen, og alle innbyggere som er folkeregistrert i Norge har rett til å ha en fastlege. Hver fastlege kan ha opptil 2500 egne pasienter, og disse pasientene skal bli prioritert behandling før denne legen eventuelt behandler andre pasienter som kommer til.

Slik fungerer de private legetjenestene

I tillegg til den kommunale fastlegeordningen har Norge et privat tilbud av legesentre og sykehus. Disse er ikke underlagt det offentlige systemet og vil derfor kunne tilby tjenester på egne vilkår – slik som utvidete åpningstider og mer spesialiserte leger. I motsetning til fastlegen, kan hvem som helst bestille time hos en lege ved en privat klinikk. Man kan også bestille time samme dag uten noe form for køsystem.

De største forskjellene mellom private og offentlige legetjenester

De mest åpenlyse forskjellene mellom privat og offentlig lege er ventetiden. Ringer du til fastlegen din og ber om en time vil du ofte oppleve å måtte vente både to og tre uker. Noen ganger står man i en situasjon der dette er lite ideelt. De fleste vil også si seg enig i at det er godt å få hjelp og svar raskt når man har en helserelatert utfordring og/eller bekymring. Er du heldig har fastlegen din noen timer i løpet av dagen som er avsatt til hastesaker, men det er det ingen garanti for.

Skulle det være behov for en videre utredning hos spesialist, vil du bli henvist til klinikker som har en samarbeidsavtale med det offentlige. Her vil du som regel også måtte vente lenge i kø på den oppsatte timen.

De fleste private legesentre tilbyr time med kort eller ingen ventetid. Dette er som oftest et resultat av et lavere antall pasienter per lege, som også gir bedre tid per pasient. Har du en plage eller en skade som krever at du må henvises videre til en spesialist, vil dette også som regel gå like raskt.

En annen forskjell mellom privat og offentlig lege, er prisen. Prisen for å gå til en privat klinikk er høyere enn hos fastlegen. Årsaken er at kommunene dekker deler av kostnaden til offentlige legesentre, og du står igjen med å betale kun en egenandel som ligger på rundt 150 – 250 kr. Enkelte grupper er også fritatt for egenandelen, som barn under 16 år og gravide som skal på svangerskapskontroll. Les mer om egenandeler på Helsenorge.no her.

Så, hva avgjør hvor man bør dra?

Hovedgrunnen til at mange velger privat selv om de har en fastlege, er at de veier kort ventetid og tilgjengelighet som viktigere enn lav pris. Flere velger også å tegne helseforsikring for å kunne dekke hele eller deler av kostnadene i det private.

At private klinikker ikke har retningslinjer eller begrensninger for hvem som kan bestille time, gjør det også praktisk de gangene du er langt hjemmefra eller må dra innom legen i en lunsjpause. Fordelen med å få behandling raskt er i tillegg redusert bruk av sykemelding og fravær på arbeidsplassen.

Lurer du på hva du selv burde gjøre neste gang, er det lurt å tenke over situasjonen du er i og hva som betyr mest for deg. Er prisen viktigst, er det åpenbart at det lønner seg å gå til fastlege. Er det tid, tilgjengelighet og et raskt svar som er viktigst – ja, da er det verdt å teste det private tilbudet der du befinner deg. Oslo City Legesenter er en privat klinikk med dyktige leger som gir deg time på dagen. Senteret har flere spesialister, moderne utstyr og eget laboratorium som gir muligheter for å løse dine problemer på en sikker og effektiv måte.

Les mer om legetilbudet vårt her.

Oslo City Legesenter setter gode opplevelser høyt, og gir oss ikke før vi kommer til bunns i saken. Ikke vær redd for å stille spørsmål – det viktigste for oss er at du får svar på det du lurer på. Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale, eller bestill time her.

Flere innlegg

Inngrodd tånegl

Betennelse og inngrodd tånegl

Hva er inngrodd negl (paronyki), neglrotbetennelse? Betegnelsen inngrodd negl forklarer tilstanden godt. Neglen vokser inn i huden ved siden av neglen og

Skroll til toppen