• Hjem
  • /Offshoreattest

Offshoreattest

Offshoreattest ved Oslo City Legesenter

Ved Oslo City Legesenter er det kort ventetid på time hos autorisert petroleumslege for offshoreattest, og klinikken har utstyr for å gjennomføre alle de nødvendige testene som må tas.

Personer som skal reise til faste og flyttbare rigger, og som deltar i petroleumsvirksomheten, skal ha offshore helseerklæring. Fra 01.01.2014 ble bestemt at kun petroleumsleger kan utstede helseerklæringer. Det er Fylkesmannen i Rogaland som har landsdekkende rolle i saker som gjelder helse og hygiene i petroleumsvirksomheten til havs på den norske kontinentalsokkelen.
Det er altså fylkesmannen som forvalter regelverket for helsekravene som petroleumslegene arbeider etter.

Les også mer om ordningen om petroleumslege hos Helsedirektoratet

Offshoreattest hos autorisert petroleumslege i Oslo

Priser og bestilling for offshoreattest

Her kan du bestille time til petroleumslege direkte på nett. Kontakt oss hvis det er noe du lurer på!

Konsultasjon for offshoreattest
NOK 1680

Konsultasjon hos petroleumslege – inntil 40 min.

Inkludert alle nødvendige prøver.
Forbehold om kostnader ved ytterligere prøver og innhenting av informasjon fra andre behandlere ved kliniske indikasjoner på avvik fra helsekrav. Forebhold også ved søknad om dispensasjon.
Husk ID! Pass, førerkort eller sjøfartsbok.

Kombinert sjømann- og offshoreattest
NOK 2680

Konsultasjon hos sjømann- og petroleumslege – inntil 50 min.

Inkludert alle nødvendige prøver.
Forebhold om kostnader ved ytterligere prøver og innhenting av informasjon fra andre behandlere ved kliniske indikasjoner på avvik fra helsekrav.
Forbehold også ved søknad om dispensasjon.
Husk ID! Pass, førerkort eller sjøfartsbok.

Autorisert petroleumslege

En autorisert petrolemslege har gjennomgått obligatorisk opplæring og bestått tilhørende eksamen. Det er Fylkesmannen i Rogaland som sertifiserer petroleumsleger.

Se liste over godkjente petroleumsleger her

Husk å ta med gyldig ID!
Pass eller førerkort  medbringes.

Helseundersøkelsen

Selve helseundersøkelsen som utføres i forbindelse med attest for offshorearbeidere kan deles inn i:

  • Egenerklæring. Søkeren fyller ut et egenerklæringsskjema på forhånd som blant annet går på personalia, kjente lidelser, medikamenter og behandling.
  • Tester. Blant annet synsstyrke, synsfelt, fargesyn, hørsel, kliniske funn, psykisk, fysiske kapasiteter, tuberkulose, diagnostiske tester ved kliniske indikasjoner.
  • Helse/-udyktighetserklæring. Legen utsteder offshoreattest eller udyktighetserklæring.

Denne helseundersøkelsen er en kompleks undersøkelse der petroleumslegen sin oppgave er vurdere om personen er helsemessig og medisinsk skikket til å reise/arbeide offshore i henhold til helsekravene.

Dersom det oppdages indikasjoner på ting som avviker fra det som er helsekravene, vil petroleumslegen være nødt til å gjøre ytterlige utredninger, innhente informasjon fra fastleger og andre tidligere behandlere og eventuelt søke dispensasjon. Enkelte av disse tilfellene kan være svært omfattende, og ta flere dager. Slike tilfeller vil kunne føre til ytterligere kostnader, f.eks en ekstra konsultasjon.

Man må også være obs på at det blir sendt inn udyktighetserklæring dersom man ikke tilfredsstiller kravene.

Direkte timebestilling på nett!
Finn den timen som passer deg best.