• Hjem
  • /Sjømannsattest

Sjømannsattest

Erfaren, autorisert sjømannslege i Oslo sentrum!

Sjømannsattest ved Oslo City Legesenter

Ved Oslo City Legesenter er det kort ventetid på time hos autorisert sjømannslege for sjømannsattest, og klinikken har utstyr for å gjennomføre alle de nødvendige testene som må tas.

I henhold til helseforskriften jf. «Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip», trenger alle som arbeider ombord på et skip (NOR/NIS) eller en type innretning som er flyttbar i en sertifikatpliktig stilling, helseattest fra en godkjent og autorisert sjømannslege.

Flyttbare oljerigger og andre typer rigger kan også havne under denne forskriften.

Les mer om sjømannslegeordningen hos Sjøfartsdirektoratet

Sjømannsattest hos autorisert sjømannslege sentralt i Oslo

Priser og bestilling for sjømannsattest

Her kan du bestille time til sjømannslege direkte på nett. Kontakt oss hvis det er noe du lurer på!

Konsultasjon for sjømannsattest
NOK 1980

Konsultasjon hos sjømannslege – inntil 40 min.

Inkludert alle nødvendige prøver.
Forbehold om kostnader ved ytterligere prøver og innhenting av informasjon fra andre behandlere ved kliniske indikasjoner på avvik fra helsekrav. Forebhold også ved søknad om dispensasjon.
Husk ID! Pass, førerkort eller sjøfartsbok.

Kombinert offshore- og sjømannsattest
NOK 2680

Konsultasjon hos petroleum- og sjømannslege – inntil 50 min.

Inkludert alle nødvendige prøver.
Forebhold om kostnader ved ytterligere prøver og innhenting av informasjon fra andre behandlere ved kliniske indikasjoner på avvik fra helsekrav.
Forbehold også ved søknad om dispensasjon.
Husk ID! Pass, førerkort eller sjøfartsbok.

Autorisert sjømannslege

En autorisert sjømannslege er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre helseundersøkelser og treffe vedtak i samsvar med bestemmelser i helseforskriften. Ordningen er ment for å sikre at arbeidstakere er helsemessig skikket til å arbeide til sjøs, og ikke lider av en medisinsk tilstand som kan utgjøre en fare for helse og sikkerhet for andre ombord.

Husk å ta med gyldig ID!
Pass, førerkort eller sjøfartsbok  medbringes.

Helseundersøkelsen

Selve helseundersøkelsen som utføres i forbindelse med attest for sjømenn kan deles inn i:

  • Egenerklæring. Søkeren fyller ut et egenerklæringsskjema på forhånd som blant annet går på personalia, kjente lidelser, medikamenter og behandling.
  • Tester. Synsstyrke, synsfelt, fargesyn, hørsel, kliniske funn, fysiske kapasiteter, tuberkulose, diagnostiske tester ved kliniske indikasjoner.
  • Helse/-udyktighetserklæring. Legen sender helse- eller udyktighetserklæring elektronisk via Altinn.

Denne helseundersøkelsen er en kompleks undersøkelse der sjømannslegen sin oppgave er vurdere om sjømannen er helsemessig og medisinsk skikket til å arbeide ombord på et skip i henhold til helsekravene.

Dersom det oppdages indikasjoner på ting som avviker fra det som er helsekravene, vil sjømannslegen være nødt til å gjøre ytterlige utredninger, innhente informasjon fra fastleger og andre tidligere behandlere og eventuelt søke dispensasjon. Enkelte av disse tilfellene kan være svært omfattende, og ta flere dager. Slike tilfeller vil kunne føre til ytterligere kostnader, f.eks en ekstra konsultasjon.

Man må også være obs på at det blir sendt inn udyktighetserklæring dersom man ikke tilfredsstiller kravene.

Direkte timebestilling på nett!
Finn den timen som passer deg best.