3D-ultralyd

Hva er 3D-ultralyd?

3D vil si at bildet ser 3-dimensjonalt ut slik øynene ser det i det virkelige liv og 4D brukes som begrep dersom man også ser bevegelser.

2D ultralyd er begrepet som brukes om de tradisjonelle ultralydbildene som oftest gjengis i sort-hvitt og som representerer et snitt gjennom kroppen i ett eller annet plan. Ved at datamaskinen legger mange av disse snittbildene oppå hverandre dannes bildet i 3D og 4D.

Instrumentet som brukes ved 3D-ultralyd føres utvendig over magen.

Vi benytter kun GE Voluson E8 Expert ved 3D-undersøkelser.
Dette regnes som et av de mest avanserte ultralydapparatene i verden, og det finnes få av de i Norge.

3D-ultralyd ved Oslo City Legesenter

Spørsmål og svar om 3D-ultralyd

Vi har samlet en liten liste med spørsmål vi ofte mottar i forbindelse med 3D-ultralyd.
Trykk på spørsmålet å vise svaret.

Hva er forskjellen på 2D, 3D og 4D?

2D-ultralyd gir et bilde i 2 plan: horisontalplanet og vertikalplanet, men ikke dybden, dvs. at man bare får et snitt gjennom kroppen (som en tynn skive).

3D er benevnelsen som brukes om første til tredje dimensjon dvs. de tre retninger i rommet rundt oss: horisontalt, vertikalt og dybde, som i et fotografi. (x, y og z-aksene)

4D er en benevnelse som er tatt i bruk for å vise bevegelser. Egentlig er dette tidsdimensjonen, ”den 4. dimensjon”.

Hvis man tenker seg en statue, f.eks Gustav Vigelands ”Sinnataggen”, så vil et 2D-bilde være som å se på en tynn skive gjennom statuen i en eller annen retning. Et 3D-bilde vil være som å ta et fotografi av hele statuen og et 4D-bilde vil tilsvare at statuen kommer til liv, at den begynner å bevege seg slik et barn i magen virkelig gjør!

Er dette annerledes enn hos jordmor?

Ja, undersøkelsen foretas av en lege som har spesialisert seg på å studere det ufødte barnet (fostermedisin/fosterdiagnostikk) ved hjelp av ultralyd. Ultralydapparatene viser både vanlige 2-dimensjonale bilder (2D-ultralyd) og 3-dimensjonale bilder (3D-ultralyd).

Legen foretar målinger og lager en rapport som viser barnets utvikling.

Undersøkelsen hos jordmor er en svangerskapsundersøkelse som i større grad undersøker mors helse enn fosterets helsetilstand.

Fra hvilken uke kan jeg få time?

For best mulig bilderesultat, anbefales det at man kommer mellom uke 24 og 32.

Vil undersøkelsen alltid være vellykket og f.eks vise ansiktet til barnet?

Undersøkelsen vil alltid være vellykket i den forstand at legen vil kunne se alt det som er nødvendig når det gjelder fosterets tilstand, men det vil ikke alltid være mulig å se ansiktet til barnet fordi det noen ganger vil være slik at barnet ligger med ansiktet i en slik posisjon at det ikke kan sees.

Dette er spesielt når ansiktet ligger inn mot kroppen til mor eller morkaken (placenta) slik at det ikke er fostervann foran ansiktet, men det kan også være at barnet holder hendene foran ansiktet..

Man vil da tilbys å komme tilbake for en gratis undersøkelse bare for å se ansiktet. Oftest vil barnet da ha snudd seg til en mer gunstig posisjon.

Noen klinikker angir at dette kan skje i opptil 10-15 % av undersøkelsene.

Kan jeg ta med familien, en venn eller partneren min til undersøkelsen?

Absolutt! Vi anbefaler imidlertid at man ikke tar med mer enn 3 personer siden det er begrenset med sitteplasser. Undersøkelsen screenes til en ekstern flatskjerm på veggen slik at alle som er tilstede kan se.

3D-ultralyd utføres alltid med utvendig probe som føres over mage etter uke 16.

Hva får man se på 3D-ultralyd?

Man kan se et bilde av barnet slik det er på et fotografi eller film: ansiktet, hender, føtter og for eksempel at barnet gjesper, smiler eller suger på tommelen.

I tillegg til at undersøkelsen screenes til en 50″ plasmaskjerm i HD, vil man få med film og bilder på en USB-disk i tillegg til utskrift på fotopapir.

Kan man se hvilket kjønn barnet har?

Ja, det kan man dersom barnet ligger i riktig posisjon for det, og det kan best sees fra circa uke 16.

Det kan ikke gis noen garanti på forhånd om at dette kan sees. Dersom man ikke ønsker å vite kjønnet på barnet bør man opplyse om dette på forhånd.
Ultralydbildene kan være avslørende!

Er det en gynekologisk undersøkelse ved 3D-ultralyd?

Nei, det er vanligvis en utvendig undersøkelse hvor man ikke må kle av seg annet enn å ha magen bar.

Hva skjer dersom man oppdager at noe er galt?

Det er viktig å være forberedt på at dette er er undersøkelse som kan avdekke dersom noe er galt. I så tilfelle vil det straks bli tatt kontakt med spesialavdeling på det sykehuset man hører til og man vil bli informert så langt det lar seg gjøre.

Kan jeg late vannet før undersøkelsen, eller må man ha full blære?

Du trenger ikke å ha full blære før undersøkelsen.

Priser og bestilling for 3D-ultralyd

Her kan du bestille time til ultralyd direkte på nett. Kontakt oss hvis det er noe du lurer på!

Konsultasjon for 3D-ultralyd
NOK 1280

Ved avdeling for gynekologi – inntil 30 min.

Medisinsk vurdering og målinger er inkludert, og du får med bilder på USB-disk og fotopapir.

Fascinerende bilder

Ved Oslo City Legesenter vil du kunne se fascinerende bilder av barnet ditt mens det sover eller beveger seg, smiler eller gjesper, og alt mens barnet ditt enda befinner seg inni magen din!

De mest tydelige bildene kan normalt ses mellom uke 24 og 32.
En konsultasjon varer i 30 minutter, og du får med deg bilder på fotopapir og USB-disk. Det er plass til å ta med seg familie og venner, og alle kan se de fascinerende bildene på en vegghengt 50″ plasmaskjerm i full HD-kvalitet. Hvis du ønsker det kan du få opplyst om det er gutt eller jente.

Undersøkelsen bidrar til å styrke de følelsesmessige båndene mellom far, mor og det ufødte barnet (eller barna!)

Husk at teknikken også gjør det mulig å stille tidlige diagnoser ved alvorlige tilstander hos fosteret slik at dette kan tas hånd om med forberedelser før fødselen.
Vår fremste ekspert og veileder ved 3D-ultralyd er gynekologen Friedel Welchering, som har mange års erfaring med 3D-ultralyd.

Direkte timebestilling på nett!
Finn den timen som passer deg best.