Tidlig ultralyd

Før 18-ukerskontrollen

Tidlig ultralyd er et tilbud til gravide kvinner som ønsker å få tatt en ultralydundersøkelse før rutineundersøkelsen i uke 18 (18-ukerskontrollen).

En tidlig ultralydundersøkelse kan gjøres fra uke 6, og helt frem til det ordinære offentlige tilbudet som tilbys gratis ved sykehuset man er tilknyttet rundt uke 18. Det er imidlertid regler for hva det kan opplyses om frem til uke 12, og selvfølgelig også naturlige begrensninger som minskes jo lenger inn i svangerskapet man er, og desto mer barnet er utviklet i mors mage.

Mer vanlig

Mange ønsker å ta tidlig ultralyd for å se at alt så langt er i orden, før man lanserer den store nyheten til familie, venner og kolleger. En undersøkelse ved Rikshospitalet i 2010 viste at hele 85% av de spurte kvinnene hadde vært på minimum en ultralydundersøkelse før uke 18.

Ved Oslo City Legesenter benyttes det mest moderne utstyret for tidlig ultralyd, og hele undersøkelsen screenes til en flatskjerm på veggen. Du kan derfor også ta med partneren din om du ønsker det.
 Undersøkelsen er i utgangspunktet en underlivsundersøkelse med innvendig ultralydprobe, men etter uke 12 vil det i enkelte tilfeller være mulig å benytte utvendig probe som føres over magen.

Tidlig ultralyd ved Oslo City Legesenter

Foto: Tidlig ultralyd ved Oslo City Legesenter.
Man får naturligvis med seg bilder etter undersøkelsen.

Spørsmål og svar om tidlig ultralyd

Vi har samlet en liten liste med spørsmål vi ofte mottar i forbindelse med tidlig ultralyd.
Trykk på spørsmålet å vise svaret.

Er det alltid en lege som foretar undersøkelsen?

Ja, det er viktig å merke seg at ved Oslo City Legesenter er det kun leger som utfører disse undersøkelsene og dette er naturligvis helt vesentlig for at man skal kunne få en medisinsk vurdering.

Ved ren billedtagning som kan utføres av radiografer (sonografer) eller andre må bildene forelegges en lege for vurdering av den medisinske tilstand.

Hvordan finner jeg ut i hvilken uke jeg er gravid?

Du teller ukene som har gått fra første dag i siste menstruasjon.

Fra hvilken uke kan jeg få time?

Man kan få time for tidlig ultralyd fra uke 6, men det anbefales at man venter ytterlige 1-2 uker for å være sikrere på at alt kan sees ved undersøkelsen.

Frem til fullgått uke 11 vil man bare kunne se at barnet lever (hjertelyd), hvor lenge man har vært gravid (anslå termin) og eventuelt om det er tvillinger.

Hvor tidlig kan man se at hjertet slår?

Det kan man normalt se fra uke 6.

Hva skjer dersom man oppdager at noe er galt?

Det er viktig å være forberedt på at dette er er undersøkelse som kan avdekke dersom noe er galt. I så tilfelle vil det straks bli tatt kontakt med spesialavdeling på det sykehuset man hører til og man vil bli informert så langt det lar seg gjøre.

Kan jeg ta med familien, en venn eller partneren min til undersøkelsen?

Absolutt! Vi anbefaler imidlertid at man ikke tar med mer enn 3 personer siden det er begrenset med sitteplasser. Undersøkelsen screenes til en ekstern flatskjerm på veggen slik at alle som er tilstede kan se.

Det er også viktig å merke seg at dette i utgangspunktet er en gynekologisk undersøkelse.

Vi minner også om risikoen ved at det kan oppdages spontanabort og misdannelser ved en slik undersøkelse.

Kan man ta undersøkelsen hos dere i stedet for hos jordmor i uke 18?

Nei, denne undersøkelsen erstatter ikke 18-ukerskontrollen.

Kan man se hvilket kjønn barnet har?

Ja, det kan man dersom barnet ligger i riktig posisjon for det, og det kan best sees fra circa uke 16.

Det kan ikke gis noen garanti på forhånd om at dette kan sees. Dersom man ikke ønsker å vite kjønnet på barnet bør man opplyse om dette på forhånd.
Ultralydbildene kan være avslørende!

Trenger jeg å ta med meg noe til undersøkelsen?

Nei, i utgangspunktet ikke. Ta imidlertid gjerne med deg svangerskapsjournalen fra svangerskapskontrollene (grønt ark) om du har fått dette, og eventuell annen medisinsk informasjon om deg selv eller tidligere graviditeter, dersom du har dette tilgjengelig.

Er det lov å ta ultralyd før uke 12?

Man kan i dette tidsrom besvare om barnet lever (hjertelyd), om det er flere enn ett foster og hvor lenge man har vært gravid.

Priser og bestilling for tidlig ultralyd

Her kan du bestille time til ultralyd direkte på nett. Kontakt oss hvis det er noe du lurer på!

Konsultasjon for tidlig ultralyd
NOK 1180

Avdeling for gynekologi – inntil 20 min.

Medisinsk vurdering og målinger er inkludert.
Du kan velge kvinnelig eller mannlig lege i nettbestillingen.

Hva kan sees ved de forskjellige ukene?

Uke 6 – 12

Man vil i denne perioden kunne se om det er liv og om hjertet slår.
Gjennom ultralydapparatet vil du selv kunne høre hjerteslagene. Det er også viktig å være forberedt på risiko vedrørende spontanabort, og at dette kan være noe som blir oppdaget ved undersøkelsen.

Det er i denne perioden også mulig å kunne se om det er flere enn ett barn, og man kan anslå mer nøyaktig hvilken uke av svangerskapet man er i. Det er faktisk enklere å finne ut hva slags type flerlingsvangerskap (én- eller toeggede) tidlig i svangerskapet.

Våre gynekologer vil selvfølgelig også kunne gi råd og veiledning hvis det er noe du skulle lure på, eller ønsker mer informasjon om som gravid enten for første gang, eller om du har vært det tidligere.

Uke 12 – 18

Ved uke 12 vil man kunne anslå en termindato. Det er imidlertid fortsatt litt tidlig for å kunne fastslå denne, så man forholder seg alltid til termindatoen som blir anslått under rutineultralydundersøkelsen ved uke 18.

Det vil i denne perioden også være mulig å kunne oppdage og opplyse om barnet har misdannelser. Det finnes omlag 40 alvorlige misdannelser, deriblant kanskje den mest kjente, Downs syndrom.
Ved slike tilfeller henvises til det sykehuset man tilhører, og man blir informert så langt det lar seg gjøre. Dette vil normalt best kunne oppdages mellom uke 11 og uke 14.

Fra uke 16

Man vil som oftest kunne se kjønn fra uke 16.
Av naturlige årsaker kan det ikke stilles noen garanti om dette, siden barnet kan ligge i en stilling som gjør det vanskelig.

Direkte timebestilling på nett!
Finn den timen som passer deg best.