Viktig informasjon om Covid-19

Førerkortattest

Helseattest for førerkort med kort ventetid hos privat lege i Oslo sentrum

Konsultasjon for førerkortattest
KR 1490,-

Gjelder alle førerkortgrupper 1 – 3 inkl. utrykningskjøretøy.
Prisen inkluderer helseundersøkelse, eventuelle prøver og attest ved oppfylte krav.

Legene svarer om helseattest for førerkort

Når trenger man helseattest for førerkort?

Vanligvis må du fylle ut en egenerklæring når du skal søke om førerkort. Dersom du har en sykdom, tilstand eller bruker medisiner som kan påvirke kjøreevnen eller redusere trafikksikkerheten, kreves det en helseattest utstedt av en lege. 

Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder ved innlevering til trafikkstasjonen. Hvis man har sykdomstilstander vil legen avgjøre hvilke undersøkelser som må foreligge før attest kan gis. Det kan da måtte innhentes rapport fra sykehus eller fastlege, eller man må i noen tilfeller utredes av fastlegen og komme tilbake.

Gå til toppen

Hva innebærer en helseattest og hvilke undersøkelser gjøres?

I en helseattest er det to skjemaer som skal fylles ut. En egenerklæring som kalles “Søknad om førerkort/kompetansebevis”, fylles ut av pasienten og “Helseattest førerett”, som skal fylles ut av lege.

Undersøkelsen som utføres er avhengig av din sykehistorie og det du har fylt ut i egenerklæringen. 

Synet, eventuelt hørsel, gjennomgang av faste medisiner, balanse og koordinasjon er blant noen av undersøkelsene man utfører. Hvis det er nødvendig, kan legen også be deg om å ta en utvidet synsundersøkelse enten hos optiker, eller øyelege for synsattest.

Gå til toppen

Hva bør man ta med til undersøkelsen?

  • Legitimasjon. Dersom du ikke har med noen form for ID, vil du risikere å bli belastet for time og uten å få attest.
  • Bruk briller fremfor linser slik at legen kan ta synsundersøkelse med og uten synskorrigering.
  • Journalpapirer dersom du har en kronisk lidelse, eller vært på sykehus for en akutt hendelse.
  • Dersom du vet på forhånd at du trenger attest fra optiker/øyelege, må du ta med attesten til legetimen.
  • Medisinliste: Legen trenger en liste over medisiner du bruker, også de som er skrevet hos andre leger.

Hva er forskjellen på de ulike førerkortklassene?

Det finnes mange førerkortklasser, men de er hovedsakelig delt opp i 3 grupper.

  • Førerkortgruppe 1: Vanlig personbil, traktor, moped, motorsykkel. Førerkortklasser AM, S, T, A1, A2, A, B, BE
  • Førerkortgruppe 2: Lett lastebil og lastebil. Førerkortklasser C1, C1E, C, CE
  • Førerkortgruppe 3: Minibuss, buss, taxisjåfør og annen persontransport, godstransport, utrykningskompetanse for ambulanse og politibil. Førerkortklasser D1, D1E, D, DE

Når kan man ikke komme til oss for attest?

Helsedirektoratet har en omfattende veileder med forskrifter om hva som kan begrense muligheten for førerett. Som regel gjelder det sykdommer som kan ha betydning for kjøreevnen, medisiner som er vanedannede eller hvor man bruker mer enn anbefalt døgndose. Det kan også være at man har hatt en akutt sykdom med en tilstand som krever en tidskarantene. 

Det kan være sykdomstilstander som ikke er blitt utredet og ikke blitt vurdert til førerrett av relevant sekundærtjenestelinje (sykehus). Man må i noen tilfeller ha vært utredet av en grenspesialist før man kan få helseattest. Et eksempel kan være ved hjerneslag, eller uavklarte besvimelsesepisoder.

Dersom legen ikke har tilstrekkelige opplysninger om helsetilstanden, eller det ikke foreligger en vurdering fra relevant spesialist, må det tas en ytterligere utredning før helseattest gis.

Gå til toppen

Viktig informasjon til deg med diabetes

Har du diabetes og bruker medisiner som senker blodsukkeret kan det være begrensninger, f.eks. ved Insulinpreparater og andre spesifikke legemidler.

Fra 1. januar 2023 gis det 5 års gyldighet på førerkort i Førerkortgruppe 1. For høyere klasser, gruppe 2 og 3, må det fornyes hvert 3. år.

De som ikke bruker medisiner fra listen over medikamenter med begrensninger kan ha vanlig varighet på førerkortet. Denne endringen ble gjort fordi EUs førerkortdirektiv stiller slike krav og har satt de reglene som Helsedirektoratet krever nå.

Gå til toppen

Legens anmodning om kjørevurdering

I noen tilfeller kan legen kreve at det gjennomføres en kjørevurdering før attesten er godkjent for å kunne konstatere om en eventuell helsesvekkelse påvirker evnen til å kjøre bil. Slik test avtales ved trafikkstasjon – vegvesen.no

Gå til toppen

Hvordan og hvor kan du levere helseattesten?

Originalversjonen av attesten får du av legen på samme dag du fullfører time og legen har godkjent helseattesten. Du kan enten sende helseattesten i posten til din lokale trafikkstasjon, eller levere den personlig ved trafikkstasjonen.

Husk at den ikke må være eldre enn 3 måneder når de mottar den.

Gå til toppen

Lege Finn Eliassen

Finn Eliassen

Allmennlege

Språk: Norsk og engelsk
Dr. Finn Eliassen er allmennlege og bedriftslege med lang erfaring. Han er også autorisert sjømann- og petroleumslege, og er grunnlegger av Oslo City Legesenter.
Lege Asma Abedin

Asma Abedin

allmennlege

Språk: Norsk, engelsk, bengali, urdu og hindi
Asma er allmennlege og bedriftslege. Hun har blant annet erfaring fra flere avdelinger på Oslo Universitetssykehus, samt arbeidserfaring som bedriftslege ved en større norsk bedrift i utlandet.
Lege Tony Ho

Tony Ho

allmennlege

Språk: Norsk, engelsk og vietnamesisk
Tony er allmennlege og bedriftslege og har erfaring fra flere sykehusavdelinger og legevaktarbeid. Han er også autorisert sjømann- og petroleumslege for sjømann- og offshoreattester.
Skroll til toppen