Viktig informasjon om Covid-19

Migrene og hodepine

Erfaren nevrolog utreder og behandler migrene og hodepine

Cirka 1 av 7 av kvinner og 1 av 15 menn i Norge har migrene, som er en intens pulserende, episodisk, oftest ensidig hodepine som kan vare fra noen få timer til 2-3 døgn og som hos noen kan bli tosidig. Mange har samtidig lysskyhet (fotofobi) og kvalme og oppkast og blir samtidig veldig følsom for lyder. Hos mange av pasientene tilkommer det også nakkesmerter noe man også har ved andre typer hodepine slik som anspente nakke og skuldermuskler. (Spenningshodepine/tensjonshodepine). Noen kan også bli engstelige, deprimerte, svette, sultne eller kalde og ha en rekke andre mindre vanlige symptomer.

Les også om forskjellen på migrene og hodepine

En femtedel av pasientene har såkalt aura av opptil 1 times varighet. Dette er et forvarsel av hodepinen i form av lysglimt eller lysende sikk sakk linjer i synsfeltet og som forstyrrer synet. Det kan også opptre som svimmelhet, vansker med å snakke eller prikking i hendene. Hos noen etterfølges dette ikke av hodepine i det hele tatt og synsvarianten kan kalles okulær migrene.

Årsaken er ikke helt kjent, men klar genetisk disposisjon hvor det ofte er andre familiemedlemmer med migrene. Det synes nå som om det er en sykdom i selve hjernen og ikke i blodårer i hjernen som man tidligere mente. Migrene kan utløses av psykisk stress, for lite søvn og visse matvarer og drikke. Hos kvinner av hormonendringene ved menstruasjonstiden.

Migrene og hodepine - Nevrolog

Direkte til nevrolog for migrenebehandling

Finn ledig tidspunkt med vår nettbaserte timebestilling.

Diagnose

Diagnosen stilles ved de overnevnte symptomer og det er ingen blodprøve eller teknisk undersøkelse som kan skille migrene fra andre former for hodepine.

Behandling av migrene

Behandlingen er ved anfall å søke hvile, gjerne i et mørkt rom, men viktigst er å unngå de situasjoner som er nevnt ovenfor og som man har erfaring med kan starte anfall.

Medikamentelt starter man gjerne med Ibuprofen 600 mg eller Paracetamol 1 g for voksne og for barn de anbefalte doseringer for alder. Hvis dette ikke hjelper kan man bruke spesielle migrenemidler som fås på såkalt blå resept det vil si at de betales av Staten. For de som har flere anfall i måneden kan det være aktuelt med kontinuerlig forebyggende medikamentbehandling. Blant annet noen blodtrykksmedikamenter kan brukes til dette.

De siste årene har man ved kronisk migrene, definert som minst 8 dager med migrene av totalt mer enn 15 dager med hodepine hver måned kunnet søke om å få dekket behandling med Botulinumtoksin. Medikamentet lammer små muskler (også populært for å fjerne pannerynker på samme måte). Nevrolog ved Oslo City Legesenter vil ved indikasjon søke HELFO om refusjon slik at staten dekker utgifter til medisiner og videre kunne tilby injeksjonsbehandling og oppfølging.

Et helt nytt og spennende migrenemiddel med virkestoffet Erenumab, kan hjelpe mange av de hardt rammede pasientene hvor annen behandling har gitt bivirkninger eller hvor det ikke har vært noen klar effekt av forsøkt migrene behandling. Dette er et medikament som fortsatt ikke dekkes av staten, slik at pasienten selv må betale for behandlingen hvor indikasjon stilles og oppfølging utføres av spesialist i nevrologi ved Oslo City Legesenter.

Les også

Koronavirus (Covid-19)

Viktig informasjon! Har du luftveissymptomer? Da ønsker vi gjerne at du bruker munnbind, og du kan få utdelt i resepsjonen vår hvis du ikke har med selv. Gå til timebestilling Spørsmål og svar i forbindelse med den pågående situasjonen rundt

Les mer »
Skroll til toppen